Anbi

Aanvullende informatie ANBI

Bestuur:
Lennart Lenskens – voorzitter
Ilona van der Wiel de Graaf – secretaris
Edwin van Kampen – penningmeester
Pedro Gonzalez – algemeen bestuurslid

RSIN / fiscaalnummer: 8524.80.295

Doelstelling:
Stichting Dordrecht Pride stelt zich ten doel een jaarlijks Pride- evenement te organiseren voor de stad Dordrecht en de regio. Met dit kleurrijke evenement wil de stichting een positieve bijdrage leveren op het gebied van LHBTI+ acceptatie en inclusie. Naast dit jaarlijkse evenement dat de stichting in zijn geheel met vrijwilligers organiseert, is Stichting Dordrecht Pride het hele jaar door actief. Zo worden er door het jaar kleinere activiteiten (mede) georganiseerd, werkt ze aan zichtbaarheid van diversiteit in de stad en gaat het gesprek aan daar waar dat nodig is.

Dordrecht Pride is tevens aanwezig tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei waar zij als organisatie bloemen legt voor hen die streden voor onze vrijheid van nu.

In 2023 wordt Dordrecht Pride op 2 september georganiseerd in de binnenstad. Door een samenwerking met de Waterbus zal dit jaar ook de regio actief worden betrokken bij de Pride. Hierdoor kunnen ook inwoners van de Drechtsteden, veelal conservatieve dorpen, deelnemen aan de Pride.

Financiën:

Inkomsten.
Stichting Dordrecht Pride heeft inkomsten vanuit sponsorgelden en subsidie vanuit de gemeente Dordrecht.
De stichting heeft geen winstoogmerk, werkt alleen met vrijwilligers en zal dan ook alle inkomsten gebruiken om haar doelstellingen te kunnen behalen.

Uitgaven en verantwoording.
De stichting werkt enkel met vrijwilligers waarvoor alleen een onkosten/vrijwilligersvergoeding van toepassing is indien nodig. 
Een extern administratie controleert jaarlijks de boekhouding van de stichting.
Tevens legt de Stichting Dordrecht Pride jaarlijks verantwoording af aan haar subsidieverlener: Gemeente Dordrecht.

 

Balans 2022: